Doporučení ke kapitole 1.10 RID

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Legislativa, Zdroj: ministerstvo dopravy, Vydáno dne: 07. 07. 2005

Ministerstvo dopravy nechalo v souvislosti s povinným vytvářením bezpečnostních plánů v souladu s novou kapitolou 1.10 RID/ADR přelo?it doporučení evropských průmyslových organizací...

Toto doporučení věnované silnici je z velké míry aplikovatelné rovně? pro ?eleznici a je jedním z nejlep?ích doposud zveřejněných doporučení. Tento názor sdílí rovně? ostatní členské státy a Evropská komise.

Doporučení i přes vý?e uvedené není doporučením Ministerstva dopravy ČR a MD při jeho aplikování nenese ?ádnou odpovědnost. Konkrétní společnost musí vypracovat v?dy svůj konkrétní bezpečnostní plán, který se mů?e od doporučení výrazně li?it.

Soubory ke sta?ení:

Industry_Security_Guidelines_final - originál - anglicky

Industry_Security_Guidelines_CZ - český překlad