Upozornění na špatné provedení kotlových štítků

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Informace ABP, Vydáno dne: 26. 01. 2007

V poslední době se začínají množit problémy ohledně kotlových štítků...

Informace od p. Zeleného:

V krátké době bylo u několika cisternových vozů určených pro přepravu plynů zjištěno porušení ustanovení odstavce 6.8.2.5.1 předpisu RID ohledně kotlových štítků.

Toto ustanovení jednoznačně určuje jako materiál pro kotlové štítky kov. U několika výše zmiňovaných vozů bylo zjištěno že jejich štítky jsou provedeny formou samolepky. Údaje uvedené na těchto štítcích navíc vůbec neodpovídají skutečnosti a provedení vozu! Vůz se samozřejmě po tomto zjištění stává nezpůsobilým přepravy nebezpečných věcí. Jednoznačně se jedná o porušení výše zmiňovaného ustanovení předpisu RID.

Kotlový štítek

 

Kotlový štítek

 

Děkujeme za podání informace.