Seminář "Práce bezpečnostního poradce v širších souvislostech"

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 15. 11. 2011

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s., člen Evropské asociace bezpečnostních poradců pořádá seminář na téma "PRÁCE BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH"

Místo konání: přednáškový sál hotelu Jesenice, Jesenice u Rakovníka
Datum: 7. a 8. prosince 2011

P R O G R A M

7. 12.
11:00 Prezence

11:30 Společný oběd

12:45 Zahájení,
pan Vladimír Zelený, prezident ABPZ

13:00 Aktuální chemická legislativa, pan Ing. Jan Mičan, Ekologické audity a posudky s.r.o. Brno

16:00 Práce bezpečnostního poradce z pohledu MD, pan Ing. Luboš Knížek, odd. koncepcí a rozvoje O 130 MD ČR

16:30 Zjištěné závady společností ČD Cargo v přepravě nebezpečných věcí, pan Ing. Petr Děd, ČD Cargo, a.s.

17:15 Panelová diskuze

18:00 Společná večeře

8. 12.
08:00 Technika cisternových vozů, zkoušky provozovaných cisteren a zkušenosti znalců při provádění zkoušek,
pan Ing. Manfred Schubert, Railtest s.r.o.

09:00 Schvalování typů cisteren, výroba a zkoušky nových cisteren, změny předpisu RID v oblasti cisteren,
pan Ing. Vladimír Hájek, Technoinspect, s.r.o.

10,00 Poznatky z kontrol Drážního úřadu, pan Ing. Jiří Karkoš, Drážní úřad Praha

11,00 Předpokládané ukončení semináře


Organizační záležitosti:
Účastnický poplatek: 500,- Kč pro členy ABPZ, 800,- Kč pro ostatní. Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo bezhotovostně na číslo účtu :
51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, IČ: 26636760
- var. symbol u členů ABPZ : číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce
- var. symbol pro nečlena Vám obratem sdělíme po zaslání Vašeho požadavku na níže uvedenou e-mailovou adresu.
V případě bezhotovostní platby předložte prosím u vstupu kopii výpisu z účtu nebo ústřižek složenky potvrzený poštou.

Přihláška:
Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné přihlásit se prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu dgsa@seznam.cz do 2.12. 2011. Později zaslané přihlášky již nebudeme moci akceptovat.
Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovaných osob, vysílající organizaci a formu úhrady poplatku za seminář.
Rezervace ubytování je již provedena, cena za ubytování 7./8. 12. je 500,- Kč/os. a hradí se na místě.
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.