Sbírka mezinárodních smluv - vyhlášení platnosti RID a ADR 2013

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Legislativa, Vydáno dne: 01. 08. 2013- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) platný od 1. 1. 2013, byl zveřejněn
dne 28. března 2013 v anglickém originálu a jeho českém překladu ve Sbírce mezinárodních smluv,
částce 13, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 23/2013 Sb.m.s.


- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) platný od 1. 1. 2013, byl
zveřejněna dne 15. února 2013 v anglickém originálu a jejím českém překladu ve Sbírce mezinárodních
smluv, částce 5, jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí 8/2013 Sb.m.s.