Atestační zkoušky bezpečnostních poradců

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Informace ABP, Vydáno dne: 10. 08. 2013

Problematice atestačních zkoušek jsme se věnovali již v Informačním bulletinu 1/12. Protože je i nadále tato situace neúnosná, požádal nás Ing. Knížek z Ministerstva dopravy o zveřejnění níže uvedeného doplněného textu. Žádáme Vás o dodržování uvedených podmínek - ušetříte tak čas a starosti především sobě...

Vážení bezpečnostní poradci,

Atestaci na prodloužení Osvědčení bezpečnostního poradce je možné absolvovat nejdříve 12 měsíců před ukončením jeho platnosti. Platí při tom, že platnost je prodloužena o 5 let od data vydání osvědčení.
Během letošního roku i nadále dochází na straně Ministerstva dopravy (MD) k neustálému nárůstu elektronické komunikace a vůbec administrativy co se týká přihlašování uchazečů na jednotlivé termíny zkoušek bezpečnostních poradců. Tento nárůst je způsoben samotnými uchazeči, kteří ve většině nerespektují napsaná pravidla a nejsou schopni přiložit k přihlášce požadované přílohy. MD musí následně dané uchazeče oslovovat, požadovat doplnění a to v konečném důsledku stojí bohužel v celkovém součtu spoustu zbytečného času. Zároveň byly v několika případech vědomě uchazeči předloženy klamné posudky rádoby dokazující zdravotní způsobilost podle příslušné vyhlášky. Takové dokumenty byly MD důrazně odmítnuty.

Stávající stav není možné navíc vzhledem k mým častým služebním aktivitám mimo MD nadále tolerovat.
Jediným východiskem z této situace je dodržovat stávající pokyny a informace, uvedené zejména v samotné přihlášce, a dále na stránkách MD a ABPZ.

Přihlášení uchazeče na atestační zkoušku:

Pro zaslání obou dokumentů na MD (poštou na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky nebo elektronicky na lubos.knizek(e)mdcr.cz) doporučuji uchazečům dodržení alespoň 21denní lhůty před konkrétním termínem zkoušky. Je ve vlastním zájmu bezpečnostních poradců si požadované dokumenty včas zajistit.
Termíny zkoušek BP budou včas zveřejněny na stránkách MD, a to konkrétně pro měsíce červen, září, říjen, listopad a prosinec roku 2013: www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Preprava_nebezpecnych_veci/Zkousky/
Zároveň platí doporučení MD, že před datem ukončení platnosti Vašeho stávajícího Osvědčení, je vhodné si nechat rezervu alespoň 2 termínů zkoušek, neboť opravný termín po platnosti stávajícího Osvědčení již není možný!

Bezpečnostní poradce v ČR

Dále připomínám, že ve vztahu k pododdílu 1.8.3.15 RID platí následující: Činnost bezpečnostního poradce může v ČR vykonávat kterákoliv osoba, která má potřebné Osvědčení vydané v některém ze 46 smluvních států RID. Osvědčení je tedy mezinárodní a je automaticky uznáváno ve všech smluvních státech RID. Držitel Osvědčení se pro tuto činnost nemusí nikde dále autorizovat a rovněž pro tuto činnost nemusí vykonávat žádné přezkoušení v příslušném státě výkonu činnosti BP.

Děkuji za pochopení a přeji Vám mnoho úspěchů.

Ing. Luboš Knížek
Ministerstvo dopravy
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Doplnění ABPZ:
Doporučujeme Vám absolvovat opakovací školení před atestační zkouškou, které pořádá Dopravní vzdělávací institut, a.s.:
Od roku 2007 probíhají atestační zkoušky pro Bezpečnostní poradce u Ministerstva dopravy ČR, které vycházejí z NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 1/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. DVI pro Vás připravuje opakovací školení před atestační zkouškou. Více informací se dozvíte na adrese: www.dvi.cz/preprava-nebezpecnych-veci/