Seminář v České Třebové

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 16. 08. 2013

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. pořádá seminář na téma "Exkurze v České Třebové do CZ LOKO a METRANS - kontejnerový terminál"

Místo konání:    Česká Třebová

Datum:                 18. 9. 2013

P R O G R A M

10:00   Sraz před podchodem ze strany nádraží v České Třebové do CZ LOKO.

 

 

 

 

10:10 - 12:00  Exkurze CZ LOKO, káva a malé občerstvení.

12:00 - 12:30  Přesun do kontejnerového terminálu Metrans

12:30 - 13:30 Exkurze kontejnerového terminálu Metrans

13:30   Předpokládané ukončení semináře

Poznámky:

CZ LOKO (www.czloko.cz)

Firma zabývající se výrobou nových kolejových vozidel, modernizací kolejových vozidel a opravami kolejových vozidel.

METRANS (www.metrans.cz)

Český operátor kombinované dopravy a provozovatel kontejnerových terminálů.

Kontejnerový terminál METRANS v České Třebové

Nejmodernější zařízení kombinované dopravy na českém území s třemi portálovými jeřáby o šířce 90 metrů a šesti kolejemi po 630 metrech.

Organizační záležitosti:

Účastnický poplatek: 500,- Kč pro členy ABPZ, 800,- Kč pro ostatní. Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo bezhotovostně na číslo účtu:  51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, IČ: 26636760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          var. symbol u členů ABPZ: číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce

-          var. symbol pro nečlena Vám obratem sdělíme po zaslání Vašeho požadavku na níže uvedenou e-mailovou adresu.

V případě bezhotovostní platby předložte prosím u vstupu kopii výpisu z účtu nebo ústřižek složenky potvrzený poštou.

Přihláška:

Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné přihlásit se prostřednictvím elektronické registrace na adrese www.dgsa-rid.cz/akce do 24. 8. 2013. Později zaslané přihlášky již nebudeme moci akceptovat.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.