Seminář VLEČKOVÝ PROVOZ Z POHLEDU LEGISLATIVY

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 02. 01. 2014

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. pořádá seminář na téma VLEČKOVÝ PROVOZ Z POHLEDU LEGISLATIVY.

Místo konání: Zasedací sál Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1
Datum: 22. ledna 2014

P R O G R A M
08:30 Prezence
09:00 Zahájení, pan Vladimír Zelený, prezident ABPZ
09:10 Úvodní slovo zástupce Ministerstva dopravy
09:30 Bezpečný pohyb a práce osob v kolejišti včetně doprovodných procesů, Ing. Jan Smejkal, manažer vzdělávání DVI, a.s.:
- Zajištění vozidel proti ujetí včetně ověření způsobilosti ruční brzdy
- Zdravotní a odborná způsobilosti osob pohybujících se v kolejišti drah
- Práce a pohyb osob v kolejišti (základní povinnosti)
- Jízdy vozidel (posun) přes přejezdy, zabezpečení
- Detektory vykolejení - funkce
10:50 Otázky a diskuze k přednesenému tématu
11:10 Přestávka, občerstvení
11:40 Technologické postupy ve vnitřních předpisech provozovatelů o provozování dráhy a
provozování drážní dopravy, pan Josef Sedlář, lektor pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy
13:00 Otázky a diskuze k přednesenému tématu
13:20 Závěr semináře, pan Vladimír Zelený, prezident ABPZ
 
Organizační záležitosti:

Účastnický poplatek: 500,- Kč pro členy ABPZ, 900,- Kč pro ostatní. Poplatek je možno uhradit přímo na místě  v hotovosti nebo bezhotovostně na číslo účtu :
51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, IČ: 26636760, var. symbol u členů ABPZ : číslo osvědčení
bezpečnostního poradce nebo znalce, u nečlenů potupujte dle pokynů v systému elektronické přihlášky ? viz
níže. V případě bezhotovostní platby předložte prosím u vstupu kopii výpisu z účtu, nebo ústřižek složenky potvrzený poštou.

Přihláška:

Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné přihlásit se prostřednictvím elektronického systému na adrese
http://dgsa-rid.cz/akce nejpozději do 17. 1. 2014. Později zaslané přihlášky již nebudeme moci akceptovat.
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedené emailové adrese Asociace bezpečnostních poradců a
znalců, o.s.