Valná hromada 2014

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 19. 03. 2014

V souladu s článkem VII. bod 3 platných stanov Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. svolává výkonný výbor v termínu 10. - 11. 4. 2014 valnou hromadu.

Program:

10. 4. 2014 od 16:00 hod

 • Zahájení
 • Návrh a schválení volební komise, volba předsedajícího valné hromady
 • Přednesení a hlasování o schválení výroční zprávy ABPZ za rok 2013
 • Přednesení zprávy o hospodaření ABPZ
 • Přednesení zprávy revizní komise za rok 2013
 • Zrušení členství
 • Návrh a schválení plánu činnosti ABPZ pro rok 2014 předložený výkonným výborem
 • Návrh a schválení rozpočtu ABPZ pro rok 2014 předložený výkonným výborem
 • Návrh, doplnění a schválení složení výkonného výboru
 • Návrh, doplnění a schválení složení revizní komise
 • Diskuze
 • Závěr

11. 4. 2014 od 9:00 hod

Výměna zkušeností bezpečnostních poradců

Místo konání:

Hotel Mánes, Čsl. armády 303, 592 02 Svratka (www.hotel-manes-svratka.cz)

Podrobné materiály a pokyny byly členům sdružení odeslány prostřednictvím emailové zprávy.