Seminář Čištění železničních cisteren

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 02. 06. 2014

Asociace bezpečnosntích pradců a znalců, o.s. pořádá seminář na téma čištění železničních cisteren.

Místo konání: AWT ROSCO, a.s. provozovna Nový Bohumín 1183, 735 81 Bohumín
Datum: 17. června 2014

P R O G R A M

10:20 Prezence
10:30 Zahájení, pan Vladimír Zelený, prezident ABPZ
10:35 Úvodní slovo provozního ředitele AWT ROSCO, a.s., pan Jan Rechtoris
10:50 Technologie čištění železničních cisteren
Problematika určování stupně vyčištění dle UIP
Vydávání certifikátů o vyčištění
Likvidace zbytků (odpadů)
12:20 Přestávka, občerstvení
12:40 Přesun do Ostravy na Mariánskohorskou ul., nákladové nádraží a návštěva veletrhu dopravní
techniky ?Czech Raildays 2014 Dny kolejové dopravy? (individuální prohlídka)

Organizační záležitosti:

Účastnický poplatek: 100,- Kč pro členy ABPZ, 300,- Kč pro ostatní. Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo bezhotovostně na číslo účtu :
51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, IČ: 26636760, var. symbol u členů ABPZ : číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce, u nečlenů Vám var. symbol obratem sdělíme.
V případě bezhotovostní platby předložte prosím u vstupu kopii výpisu z účtu nebo ústřižek složenky potvrzený poštou.

Přihláška:

Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné přihlásit se prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese Asociace dgsa(a)seznam.cz nejpozději do 13. 6. 2014. Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovaných osob a číslo osvědčení u členů (u nečlenů adresu zaměstnavatele).
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedené emailové adrese Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.
Pro účastníky, kteří přijedou vlakem, bude sraz v 10,00 hod. v hale železniční stanice Bohumín, odkud bude zajištěn odvoz na provozovnu a pak i na veletrh.