Seminář Přeprava nebezpečných věcí ve vztahu ke Slovenské republice

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 05. 10. 2014

Pozvánka na seminář pořádaný Asociací bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

Vážení bezpečnostní poradci a znalci,

výbor ABPZ připravil v úzké spolupráci se společností Fosfa, a.s. další vzdělávací akci, a to na 22.10.2014, tentokrát zaměřenou na přepravu nebezpečných věcí ve vztahu k Slovenské republice. V rámci programu bude nám rovněž umožněno poznat zvláštnosti této chemické firmy v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí. Bližší podmínky naleznete v přiložené pozvánce.

Věříme, že v hojném počtu využijete této nabídky a nevšední vstřícnosti firmy Fosfa, a.s. Pozvěte prosím i další zájemce o danou problematiku.

Místo konání: Fosfa akciová společnost, Hraniční 268,  691 41 Břeclav - Poštorná

Datum:  22. října 2014

 

P R O G R A M

09:20 Prezence

09:30 Zahájení, pan Vladimír Zelený, prezident ABPZ 

09:35 Úvodní referát : Spolupráce železničních správ ČR, SR a dalších v oblasti přeprav nebezp. věcí, pan Ing. Luboš Knížek, Ministerstvo dopravy ČR 

10:00 Závady v přepravách nebezp. věcí, provádění přejímky SMGS/RID a spolubytí obou systémů, 

paní Ing. Ingrid Krajcárová, Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.

11:00 Práce bezpečnostního poradce v podmínkách železniční dopravy SR a spolupráce se ZCHaFP SR, pan Ing. Jaroslav Čermák,  DUSLO, a.s.

12:00 Přestávka, občerstvení 

12:40 Přeprava nebezp. věcí v podmínkách společnosti Fosfa a.s., paní Ing. Marta Kouřílková

13:00 Exkurze na vybraná pracoviště (výroba kyseliny fosforečné, stáčení kazachstánských cisteren s fosforem - UN 1381).

 

Organizační záležitosti:

 Účastnický poplatek: 500,- Kč pro členy ABPZ, 800,- Kč pro ostatní. Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo bezhotovostně na číslo účtu : 

51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, IČ: 26636760, var. symbol u členů ABPZ : číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce, u nečlenů Vám var. symbol obratem sdělíme.

V případě bezhotovostní platby předložte prosím u vstupu kopii výpisu z účtu nebo ústřižek složenky potvrzený poštou.

 

Přihláška:

Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné přihlásit se prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese Asociace  dgsa@seznam.cz  nejpozději do 17. 10. 2014. Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovaných osob a číslo osvědčení u členů (u nečlenů adresu zaměstnavatele).

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedené emailové adrese Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

Pro účastníky, kteří přijedou vlakem (sdělit již v přihlášce), bude sraz v 09,00 hod. v hale železniční stanice Břeclav, odkud bude zajištěn odvoz na seminář.