AKTUALIZOVÁNO: Seminář věnovaný změnám v Řádu RID 2015

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 14. 01. 2015

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. pořádá seminář na téma:
ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) OD 1. 1. 2015

Místo konání: Zasedací sál Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1

Datum: 17. února 2015

P R O G R A M
09:00 hod. Prezence účastníků spojená s prodejem Řádu RID

09:30 hod. Zahájení semináře, Vladimír Zelený, prezident ABPZ

09:35 hod. Průřezové seznámení se změnami RID, Ing. Luboš Knížek, ved. odd. koncepcí a rozvoje, Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, Ministerstvo dopravy

10:20 hod. Změny kapitoly 6.8 a 4.3 RID a přechodných ustanovení týkajících se cisternových vozů, Ing. Svatopluk Křivánek, znalec Technoinspect, s.r.o.

11:25 hod. Přestávka

11:45 hod.Informace o hlavních změnách v silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR 2015), Dr. Ing. Jiří Došek, vedoucí střediska Akademie dopravního vzdělávání, DEKRA Automobil a.s. Praha

12:35 hod. Informace o spolupráci ABPZ a Aon Central and Eastern Europe a.s. v oblasti exkluzivního pojištění bezpečnostních poradců, znalců a provozovatelů drážní dopravy, Ing. Petra Sedláčková, JUDr. Michal Šrámek

13:25 hod.Diskuze k daným tématům včetně výměny zkušeností bezpečnostních poradců a znalců

14:00 hod. Předpokládané ukončení semináře


Organizační záležitosti: Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné se přihlásit prostřednictvím e-mail zprávy na adresu dgsa@seznam.cz do 13. 2. 2015. Později zaslané přihlášky již nebudeme moci akceptovat.

Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovaných osob, organizaci, formu úhrady poplatku za seminář a u členů ABPZ ještě číslo jejich osvědčení. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedené e-mail adrese.

Účastnický poplatek:

700,- Kč
pro členy i nečleny ABPZ, avšak bez předpisu RID, nebo
1300,- Kč včetně aktualizovaného znění RID platného od 1. 1. 2015. V tomto případě účastník obdrží novelizované vydání předpisu RID formou výměnných listů a CD s příslušnými materiály v elektronické podobě.

Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo na účet číslo : 51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, s tím, že variabilní symbol u členů ABPZ = číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce, VS pro nečlena na vyžádání Vám obratem sdělíme. ABPZ není plátcem DPH.

AKCE pro Vás: Současně nabízíme množstevní slevu - při jednorázovém odběru 5-ti ks tohoto předpisu bude předán 6. ks zdarma!