Seminář na téma: AKTUÁLNÍ CHEMICKÁ LEGISLATIVA

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 25. 09. 2015

Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s., člen Evropské asociace bezpečnostních poradců pořádá exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a seminář na téma "AKTUÁLNÍ CHEMICKÁ LEGISLATIVA"

Místo konání exkurze: Jaderná elektrárna Dukovany, sraz na recepci informačního střediska
Datum: 22. října 2015 ve 13,15 hod.

Místo konání semináře : Zasedací sál Penzionu Lihovar, 675 57 Rouchovany 197
Datum : 23. října 2015

PROGRAM SEMINÁŘE

08:30 Prezence
09:00 Zahájení, pan Vladimír Zelený, předseda ABPZ
09:10 Soubor přednášek z oblasti chemické legislativy ve vazbě na činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, pan Ing. Jan Mičan, jednatel společnosti Ekologické audity a posudky s.r.o. Brno

10:50 Přestávka, občerstvení
11:10 Pokračování přednášek
12,30 Otázky a diskuze k přednesenému tématu
13:00 Závěr semináře, pan Vladimír Zelený, předseda ABPZ


Organizační záležitosti: Bude pro nás potěšením, když se zúčastníte celého programu v oba dny, avšak je možné se přihlásit pouze na exkurzi nebo jen na seminář.

Účastnický poplatek: pro celý program 400,- Kč pro členy ABPZ, 700,- Kč pro ostatní.
Pouze pro exkurzi 100,- Kč pro členy ABPZ, 200,- Kč pro ostatní a jen pro účast na semináři 300,- Kč pro členy ABPZ, 600,- Kč pro ostatní.

Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo bezhotovostně na číslo účtu : 51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, IČ: 26636760, var. symbol u členů ABPZ : číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce, u nečlenů Vám VS na požádání obratem sdělíme. ABPZ není plátcem DPH.
V případě bezhotovostní platby předložte prosím u vstupu kopii výpisu z účtu, nebo ústřižek složenky potvrzený poštou.

Přihláška:
Pro účast na exkurzi je bezpodmínečně nutné se přihlásit prostřednictvím e-mail zprávy na adrese dgsa@seznam.cz nejpozději do 7. 10. 2015 s uvedením jména, příjmení, data narození, čísla občanského průkazu (pasu), státní příslušnosti a adresy zaměstnavatele. Později zaslané přihlášky již nebudeme moci akceptovat. Prosím věnujte pozornost podmínkám pro vstup do elektrárny - na požádání Vám je při přihlášení zašleme.
Pro účast pouze na semináři je nutno se přihlásit na stejné adrese nejpozději do 19.10.2015.

Pro účastníky celého programu anebo jen semináře máme rezervované ubytování v Penzionu Pivovar 22./23.10.2015. Cena za ubytování činí 530,- Kč/os. a každý účastník si hradí osobně ubytování a stravování.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedené emailové adrese Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.

Výbor Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s. se těší na setkání s Vámi!