AKTUALIZACE! Seminář: Provoz kolejových vozidel a mimořádnosti při přepravách nebezpečných věcí

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 03. 08. 2016

Ve dnech 8. 9. a 9. 9. 2016 pořádá Asociace bezpečnostních poradců a znalců seminář v Hotelu Mánes ve Svratce.

PROGRAM

8.září/čtvrtek

13:00 Prezence

13:30 Zahájení, pan Vladimír Zelený, předseda ABPZ

13:35 Změna! Přednáška Ing. Malkovského byla odřeknuta. Náhradní přednášku bude mít p. Vladimír Zelený, předseda ABPZ

16:30 Návaznost silniční, železniční a námořní přepravy nebezpečných věcí ADR/RID/IMDG-Code
pan Ing. Jiří Kokeš, vedoucí střediska školení o přepravách NV, DEKRA Automobil a.s.

17:30 Rozdělení povinností účastníků přeprav nebezpečných věcí v režimu RID
pan Radek Klein, vedoucí vozového hospodářství UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

18:30 Výměna zkušeností bezpečnostních poradců

9. září/pátek

09:00 Poznatky z práce bezpečnostního poradce v podmínkách železniční dopravy a zjištěné závady
paní Mgr. Alena Zátopková a pan Radek Klein, bezpečnostní poradci dopravních firem

10:00 Prevence závažných havárií v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí po železnici
pan Ing. Quido Kratochvíl, vedoucí odboru procesní bezpečnosti a krizového plánování UNIPETROL RPA s.r.o.

11:00 Diskuze a závěr semináře, pan Vladimír Zelený, předseda ABPZ

Organizační záležitosti:

Účastnický poplatek: 1200,- Kč pro členy ABPZ, 1800,- Kč pro ostatní.
Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo bezhotovostně na číslo účtu : 51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, IČ: 26636760, var. symbol u členů ABPZ : číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce, u nečlenů Vám var. symbol obratem sdělíme.
V případě bezhotovostní platby předložte prosím u vstupu kopii výpisu z účtu nebo ústřižek složenky potvrzený poštou.

Přihláška:

Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné přihlásit se prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese Asociace dgsa@seznam.cz nejpozději do 2. 9. 2016. Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovaných osob a číslo osvědčení u členů (u nečlenů adresu zaměstnavatele) a formu platby. Účastníci si hradí na místě ubytování a stravování. Rezervace ubytování je již provedena (www.hotel-manes-svratka.cz).

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedené emailové adrese Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.