Seminář: Údržba a zkoušení železničních cisternových vozů pro přepravu NV

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 08. 11. 2016

Místo konání: RYKO a.s., školící místnost Dělnická 466/73, 405 02 Děčín VI
Datum: 7. prosince 2016/středaP R O G R A M

10:00 Prezence
10:30 Zahájení, pan Vladimír Zelený, předseda ABPZ a pan Ing. Martin Vošta, statutární ředitel RYKO a.s.
10:45 Provádění prohlídek a zkoušek v provozu cisternového vozu, pan Ing. Michal Kohoutek, znalec RAILTEST a.s.
11:30 Exkurze v dílnách RYKO a.s. s ukázkou provedení tlakové zkoušky cisterny, pan Ing. Michal Kohoutek, znalec RAILTEST a.s.
13:30 Přestávka - občerstvení
14:00 Bezpečnost provozu s ohledem na pojezd cisternového vozu, pan Petr Bielik, technolog RYKO a.s.
15:00 Prohlídka a údržba dvojkolí, pan Filip Berka, technolog RYKO a.s.
16:00 Závěr semináře, pan Vladimír Zelený, předseda ABPZ

Organizační záležitosti:

Účastnický poplatek: 700,- Kč pro členy ABPZ, 1 000,- Kč pro ostatní. Poplatek je možno uhradit přímo na místě v hotovosti nebo bezhotovostně na číslo účtu : 51-2527220287/0100, KB Kralupy nad Vltavou, IČ: 26636760, var. symbol u členů ABPZ : číslo osvědčení bezpečnostního poradce nebo znalce, u nečlenů Vám var. symbol obratem sdělíme. V případě bezhotovostní platby předložte prosím u vstupu kopii výpisu z účtu nebo ústřižek složenky potvrzený poštou.

Přihláška:

Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné přihlásit se prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese Asociace dgsa@seznam.cz nejpozději do 5. 12. 2016. Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovaných osob a číslo osvědčení u členů (u nečlenů adresu zaměstnavatele) a formu platby. Účastníkům se doporučuje přinesení vlastní ochranné přilby.
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedené emailové adrese Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.