Výroční jednání maďarské asociace bezpečnostních poradců (BTE)

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 30. 12. 2016

Ve dnech 20. a 21. 9. 2016 se uskutečnilo výroční jednání maďarské asociace bezpečnostních poradců (BTE).

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám Vás informovat, že ve dnech 20. a 21. 9. 2016 se předseda a místopředseda ABPZ na základě pozvání maďarské asociace bezpečnostních poradců (BTE) zúčastnili 10. výročního jednání této asociace. V rámci našeho vstupu do programu konference (celá prezentace v českém jazyce je umístěna v sekci vyhrazené pro členy ABPZ) jsme představili naši asociaci a dále jsme pohovořili o problému, který řeší nejeden náš člen a to s komunikací a způsobem vyřizování zjištěných závad při přepravě nebezpečných věcí maďarským Úřadem pro řízení katastrof. Na základě našeho výstupu i pozdějších rozhovorů s prezidentem maďarské asociace bezpečnostních poradců máme příslib pomoci minimálně s komunikací s výše zmíněným úřadem ze strany maďarské asociace v případě řešení zjištěných závad. Proto budete-li řešit obdobný problém, obraťte se na nás a my ověříme, zda se nejednalo jen o planý slib.

10. výroční jednání maďarské asociace bezpečnostních poradců mělo vysokou úroveň a kromě zahraničních účastníků jako např. ABPZ, prezidenta EASA (Evropské asociace bezpečnostních poradců) prof. Norberta Müllera a zástupce rakouského Ministerstva dopravy, inovace a technologie p. Ewalda Haidla měli na jednání výstup i zástupci maďarských úřadů podílející se na regulaci přepravy nebezpečných věcí.

Část jednání byla věnována také připravované změně vyhlášky týkající se redukce pokut za závady zjištěné při přepravě nebezpečných věcí jak po silnici, tak po železnici a vnitrozemských vodních cestách (stručné shrnutí připravované změny zatím jen v anglickém jazyce je umístěno v sekci vyhrazené pro členy ABPZ). Zde se podařilo odvést maďarské asociaci velký kus práce, kdy na přípravě této změny se významnou měrou podílela a nejen to, ale také se jí podařilo zapojit do přípravy této změny všechny úřady, které se nějakým způsobem zapojují do regulace přepravy nebezpečných věcí. Většina těchto úřadů byla také na jednání zastoupena.

V rámci tohoto jednání byla také zorganizována praktická komentovaná ukázka výjezdových automobilů zasahujících složek maďarského Úřadu pro řízení katastrof (fotografie z ukázky a případně další prezentace hostů výročního jednání BTE, v původním znění, jsou k dispozici v sekci vyhrazené pro členy ABPZ).