Seminář: ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) OD 1. 1. 2017

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 30. 12. 2016

Vážení bezpečnostní poradci a znalci, vážení přátelé Asociace jsme opět na prahu dvouletého období, kdy budeme pokračovat v naší činnosti na úseku přeprav nebezpečných věcí, avšak dle novelizovaného předpisu - Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), verze 2017. K podpoře rozvíjení dosažených znalostí problematiky bezpečnosti přeprav výbor Asociace připravil seminář na 24.1.2017, na kterém Vás chceme seznámit se změnami předpisových ustanovení, a to nejen v drážní dopravě, ale i na úseku silniční dopravy.

K posílení kvality tohoto semináře jsme připravili aktualizované vydání předpisu RID 2017, který si můžete před seminářem zakoupit. Tato nabídka obsahuje i další praktický doplněk - CD s řadou dalších informací. Podrobný program semináře přikládáme v příloze a rovněž tak i možnost koupě nového předpisu, který je ve formátu A4 upraven jako výměnné listy. Pro následné čí dodatečné zájemce bude požadovaný výtisk RID vč. CD distribuován za 1 400,- Kč. Současně nabízíme množstevní slevu tím, že při jednorázovém odběru 5-ti ks tohoto předpisu bude předán 6. ks zdarma. Pro zájemce o osobní odběr jsme připravili malý bonus v podobě plakátu s uvedením bezpečnostních značek.

Věříme, že v hojném počtu využijete této vzdělávací akce a současně uvítáme i další zájemce o danou problematiku.

S pozdravem

Ing. Josef Bednařík
tajemník Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.


POZVÁNKA