Písemné pokyny pro případ nehody

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Legislativa, Vydáno dne: 21. 02. 2017

Písemné pokyny pro případ nehody ve znění platném od 1. 1. 2017.

5.4.0 Písemné pokyny

5.4.3.1 Pro pomoc v krizových situacích, které mohou nastat během přepravy, je třeba, aby na stanovišti strojvedoucího, na lehce přístupném místě, byly umístěny písemné pokyny v přesně stanovené formě, která je uvedena v pododdíle 5.4.3.4.

5.4.3.2 Tyto písemné pokyny musí dopravce dodat strojvedoucímu (strojvedoucím) před nástupem jízdy v jazyce (jazycích), který umí (umějí) přečíst a kterému rozumí (rozumějí). Dopravce musí dbát na to, aby strojvedoucí písemným pokynům rozuměl a aby byl schopen tyto správně použít.

5.4.3.3 Před započetím jízdy se musí strojvedoucí seznámit s písemnými pokyny kvůli detailům opatření, které je nutno provést v případě nehody nebo mimořádné události, s ohledem na informace o nebezpečných věcech naložených ve vlakové soupravě, které mu byly poskytnuty dopravcem.

5.4.3.4 Písemné pokyny by měly, pokud se týká jejich obsahu, odpovídat následujícímu čtyřstránkovému vzoru.

Písemné pokyny