Korigendum RID 2017

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Legislativa, Zdroj: www.mdcr.cz, Vydáno dne: 17. 07. 2017

Ministerstvo dopravy vydalo dne 3. 7. 2017 korigendum Řádu RID 2017.

S ohledem na závažné chyby zjištěné v Řádu RID, který vstoupil v platnost k 1. lednu 2017 vydalo Ministerstvo dopravy korigendum. Text bude rovněž zveřejněn ve věstníku dopravy.

Text korigenda