Upozornění na ukončení platnosti zmenšených bezpečnostních značek

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Legislativa, Vydáno dne: 19. 12. 2017

Upozorňujeme Vás na ukončení možnosti používání zmenšených bezpečnostních značek a značek pro látky ohrožující životní prostředí o rozměru 150 x 150 mm pro označování vozů.

Možnost používání výše uvedených značek končí k 31. 12. 2017. Od 1. 1. 2018 je možné označovat vozy pouze velkými značkami s rozměry 250x250 mm.

Jedinou výjimkou jsou vozy, u kterých je disponibilní plocha pro umístění značek nedostatečná (do této definice rozhodně nespadají cisternové ani kryté vozy).
Zmenšená značka nesmí být umístěna ani v případě, že je na voze současně také velká značka.

Příslušná ustanovení Řádu RID:

1.6.1.37 Velké bezpečnostní značky se zmenšenými rozměry, které mohly být umisťovány na vozy podle ustanovení v 5.3.1.7.4 platných do 31. prosince 2014, které však nesplňují požadavky na umisťování velkých bezpečnostních značek se zmenšenými rozměry podle ustanovení v 5.3.1.7.4 platných od 1. ledna 2015, musí být nahrazeny nejpozději do 31. prosince 2017.

5.3.1.7.4 Jsou-li velikost a konstrukce vozu takové, že je disponibilní plocha povrchu pro umístění předepsaných velkých bezpečnostních značek nedostatečná, smějí být jejich rozměry zmenšeny na nejméně 150 x 150 mm. V tomto případě se ostatní rozměry předepsané pro symboly, čáry, číslice a písmena nepoužijí.


Příklady chybných označení od 1. 1. 2018:


Foto1Foto1