Členská schůze (ČS), Výkonný výbor (VV) a Kontrolní komise (KK) Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s. (ABPZ)

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Informace ABP, Vydáno dne: 26. 04. 2019Vážené členky, vážení členové naší asociace,

na úvod tohoto článku mi dovolte poděkovat všem členkám a členům asociace, kteří se zúčastnili výroční členské schůze ve dnech 21. a 22. 3. 2019 v Kralupech nad Vltavou a umožnili tak další pokračování činnosti naší asociace. Velmi si ceníme Vašeho odpovědného přístupu. Rád bych také apeloval na všechny ostatní členy asociace, kteří se nezúčastnili ČS, ať již to bylo z jakéhokoli důvodu, aby se příští schůze zúčastnili. Kromě toho, že účast na ČS je jednou ze základních povinností člena asociace vyplývajících z našich stanov (ABPZ), ČS je jednou z možností, při kterých můžete ovlivnit dění v asociaci a směřování našich aktivit, či dokonce se přímo aktivně zapojit do práce výkonných orgánů asociace (VV, KK). Opravdu neocenitelná je i vzájemná výměna zkušeností bezpečnostních poradců, která je nedílnou součástí našich setkání.

Rád bych také touto cestou poděkoval i hostům, kteří se aktivně zúčastnili našeho jednání, zejména panu Ing. Luboši Knížkovi z Ministerstva dopravy, a panu Karlu Táchovi z Drážní úřad.

V rámci jednání ČS proběhlo jak vyhodnocení uplynulého roku, ať již to bylo z hlediska našich aktivit, či prosté řeči čísel, tak plánů na rok letošní. Vezměte prosím na vědomí, že Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s. má od členské schůze schváleno nové sídlo na adrese: SCREWS & WIRE Libčice a.s., č.p. 40, 252 66 Libčice nad Vltavou. Pokud jsme u těch adres, dovoluji si připomenout, že zejména pro komunikaci s úřady ČR má ABPZ zřízenu datovou schránku: avgtzgp, jak jsme Vás informovali na našich stránkách v průběhu měsíce února.

V návaznosti na výsledky naší ČS a následného jednání nově zvoleného VV, které se uskutečnilo hned po skočení ČS, bych Vás rád seznámil s rozdělením funkcí a pravomocí nově zvoleného výkonného výboru Asociace bezpečnostních poradců a znalců, zapsaného spolku. Jsem opravdu rád, že naším "novým" předsedou asociace, byl v rámci hlasování v nově zvoleném VV, zvolen pan Vladimír Zelený. Předseda asociace zastupuje ABPZ navenek, řídí činnost VV, připravuje ČS a schůze VV. Dalším hlasováním ve VV byli do následujících volených pozici zvoleni: místopředseda asociace - Ing. Jindřich Křípal - zastupuje předsedu asociace a zajišťuje legislativu výročních schůzí; pokladník - Ing. Bohumil Ličman - řídí a zabezpečuje finanční záležitosti asociace; tajemník - Ing. Josef Bednařík - vede veškerou nezbytnou a potřebnou agendu, připravuje zápisy z jednání asociace a VV. Paní Mgr. Alena Zátopková a p. Jiří Dospěl, jsou členové VV, a spolu s výše uvedenými ve VV volenými funkcemi zajištují řádné zabezpečení výkonu funkce výkonného výboru v souladu se stanovami asociace. ČS zvolila do KK: Mgr. Marii Domskou, Ing. Michaela Kohoutka a Ing. Quido Kratochvíla.

Dovolte mi na závěr popřát nově zvoleným výkonným orgánům asociace hodně pracovních úspěchů a všem členům asociace bezproblémový výkon funkce bezpečnostního poradce a znalce.

Autor: QK