Vyhlášení novelizovaného znění Řádu RID ve Sbírce mezinárodních smluv

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Legislativa, Zdroj: www.mdcr.cz, Vydáno dne: 20. 06. 2019

Dne 13. 6. 2019 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 16 pod číslem 22/2019 vyhlášeno sdělení Ministerstva zahraničí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).