Seminář - ZMĚNY V ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (RID) PLATNÉ OD 1. 1. 2021

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 19. 01. 2021

ABPZ pořádá seminář věnovaný změnám v RID platným od 1. 1. 2021.

Datum: 28. ledna 2021 od 9:00 do 11:00

P R O G R A M

09:00 hod. Úvodní slovo předsedy ABPZ

09:10 hod. Změny v silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR 2021), Ing. Jiří Kokeš, Odbor silniční dopravy, Ministerstvo dopravy

9:50 hod. Průřezové seznámení se změnami RID 2021, Ing. Luboš Knížek, ved. odd. koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici, Odbor drážní dopravy, Ministerstvo dopravy

10:30 hod. Zjištěné nedostatky při kontrolách Drážního úřadu na úseku přepravy nebezpečných věcí přednese pan Jan Hošek z Drážního úřadu, oboru UTZ.

10:45 hod. Diskuze k daným tématům

11:00 hod. Závěr.

Organizační záležitosti:
Pro účast na semináři je bezpodmínečně nutné se přihlásit formou elektronického přihlašování na odkazu https://forms.gle/DrSWuuYaaNJztWbN7 a také uvedeného v příloze do 27.1.2021 do 12:00 hod. Do jedné přihlášky lze z jedné firmy přihlásit až 6 účastníků, a to jak členů naší Asociace, tak i nečlenů. Na e-mail zapsaný v elektronické přihlášce Vám bude zaslán odkaz na on-line seminář s instrukcemi pro přihlášení se na seminář.

Účastnický poplatek:
500,- Kč pro členy i nečleny ABPZ, bez materiálů (předpisu RID 2021)
1 500,- Kč pro členy i nečleny ABPZ s materiály (předpisem RID 2021, který obsahuje výměnné listy novelizované RID 2021 bez zakládacího šanonu, titulní a hřbetní list na zakládací šanon, USB flash disk s elektronickou verzí RID s vyznačenými změnami + aktualizovanou legislativu používanou u přeprav nebezpečných věcí + další podpůrné soubory a dokumenty, určené pro přepravu nebezpečných věcí). Předpis bude doručen dle dohody poštou případně s možností osobního odběru ? bude řešeno individuálně na základě informací z elektronické přihlášky.
Účastnický poplatek bude uhrazen na základě faktury vystavené pokladníkem ABPZ po absolvování semináře.

Poznámka:
Pro zájemce, kteří se nemohou semináře zúčastnit a budou si chtít zakoupit novelizovaný předpis RID 2021 s materiály, je cena 1 500,- |Kč (včetně balného a poštovného), a to na základě elektron. objednávky zaslané na e-mail: dgsa@seznam.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi v této nové formě kontaktů.

Výbor Asociace